Институтът по Почвознание Н. Пушкаров» е научноизследователски институт в структурата на Селскостопанската академия (ССА), развиващ научна, приложна и обслужваща дейност в областта на почвознанието, агроекологията, земеделието и опазването на околната среда»»нститутът по Почвознание «Н. Пушкаров» е научноизследователски институт в структурата на Селскостопанската академия (ССА), развиващ научна, приложна и обслужваща дейност в областта на почвознанието, агроекологията, земеделието и оп»»ститутът по Почвознание «Н. Пушкаров» е научноизследователски институт в структурата на Селскостопанската академия (ССА), развиващ научна, приложна и обслужваща дейност в областта на почвознанието, агроеко»»титутът по Почвознание «Н. Пушкаров» е научноизследователски институт в структурата на Селскостопанската академия (ССА), развиващ научна, приложна и обслужваща дейност в областта н»»итутът по Почвознание «Н. Пушкаров» е научноизследователски институт в структурата на Селскостопанската академия (ССА), развиващ научна, приложна и обслужва»»тутът по Почвознание «Н. Пушкаров» е научноизследователски институт в структурата на Селскостопанската академия (ССА), развиващ научн»»утът по Почвознание «Н. Пушкаров» е научноизследователски институт в структурата на Селскостопанската академия «»тът по Почвознание «Н. Пушкаров» е научноизследователски институт в структурата на Селскос»»ът по Почвознание «Н. Пушкаров» е научноизследователски институт в стр»»т по Почвознание «Н. Пушкаров» е научноизследовател»» по Почвознание «Н. Пушкаров» е н»»по Почвознание «»»»